Ker želimo svoje znanje deliti tudi z vami ter vam tako pomagati pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki, izvajamo strokovne seminarje, na katerih celovito predstavimo zakonske obveznosti s področij odpadnih produktov, ki jih pokriva družba Interseroh:

  • odpadna embalaža,
  • odpadna električna in elektronska oprema,
  • odpadne baterije in akumulatorji,
  • odpadne nagrobne sveče ter
  • ostalih odpadkov v proizvodni in storitveni dejavnostih.

 

Ponudbo strokovnih seminarjev smo vsebinsko razširili in obogatili, zato vas vabimo, da se nam pridružite na katerem od mesečnih seminarjev, v okviru katerih vam bomo podrobneje predstavili:

Analiza evalvacijskih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali udeleženci seminarjev med oktobrom 2013 in aprilom 2014 je pokazala:

  • da so se vsem udeležencem seminarji zdeli (zelo)zanimivi,
  • da se jih je 80% (zelo)strinjalo, da so s seminarjem veliko pridobili na razumevanju področja ravnanja z OE ter da je program naravnan tako, da so bistveno nadgradili svoje obstoječe znanje.

 

Vljudno vabljeni!