Storitve v tem sklopu predstavljajo nadgradnjo Interserohovih storitev za zavezance, ki izhajajo iz uredb o ravnanju z odpadnimi produkti,  ali pa so rezultat razvoja storitev Interseroha, ki želi svojim zavezancem in poslovnim partnerjem nuditi dodatne oziroma nadstandardne storitve za večjo učinkovitost ravnanja z odpadki.

V okviru teh storitev Interseroh s strokovnim znanjem ter inovativnostjo uvaja trajnostne rešitve upravljanja z različnimi vrstami odpadkov.