V družbi Interseroh nudimo podjetjem, pri katerih v enem koledarskem letu nastane več kot 150 ton odpadkov ali več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, storitev izdelave Načrta gospodarjenja z odpadki. Z načrtom se določijo ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov ter načini ravnanja z nastalimi odpadki.

Načrt gospodarjenja z odpadki mora vsebovati:

  • podatke o vrstah, količinah in virih nastajanja odpadkov in predvidenih trendih njihovega nastajanja;
  • opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi ter preglednico z navedbo rokov izvedbe načrtovanih ukrepov;
  • podatke o začasnem skladiščenju odpadkov, oddaji ali prepuščanju odpadkov zbiralcu odpadkov.

Naši strokovnjaki obiščejo vaše podjetje, vam svetujejo glede ustrezne urejenosti ravnanja z odpadki v vašem podjetju, nato pa pripravijo Načrt gospodarjenja z odpadki, ki je prilagojen posebnostim in potrebam vašega podjetja
 

Preberite več o načrtu gospodarjenja z odpadki >>