Inovativno storitev »Vrni embalažo v reciklažo« izvajamo na vseh javnih prireditvah, kjer nastajajo večje količine odpadkov. V Interserohu smo storitev razvili zato, da bi organizatorjem na prireditvi zagotovili celostno ravnanje z vsemi odpadki, ki bo izpolnjevalo zahteve aktualne zakonodaje.

Storitev obsega:

  • izdelavo individualnega projektnega načrta ravnanja z odpadki;
  • strokovno podporo in svetovanje pred prireditvijo, med njo in po njej;
  • celovito skrb za opremo, logistiko in ekipo;
  • izvedbo storitve ravnanja z vsemi odpadki;
  • pridobitev vseh potrdil o zakonsko ustreznem ravnanju z odpadki;
  • izdelavo strokovnega poročila o uspešnosti ločenega zbiranja odpadkov ter
  • obveščanje javnosti.

Na podlagi večletnih izkušenj in znanj, pridobljenih na različnih prireditvah, vam Interseroh s storitvijo »Vrni embalažo v reciklažo« zagotavlja učinkovite individualne rešitve ter visoko stopnjo ločeno zbranih odpadkov, nastalih na prireditvi.

S sloganom »Vrni embalažo v reciklažo« in strokovno ekipo, ki je ves čas na prizorišču prireditve, obiskovalce prireditve spodbujamo k ustreznemu ločevanju odpadkov. Poskrbimo za čisto prizorišče prireditve med dogodkom in po njem, s čimer prireditev postane obiskovalcem in okolju prijaznejša, organizator in naročnik prireditve pa izkazujeta okoljsko in družbeno odgovornost.

Letak (.pdf)