Zelene storitve uporabnikom omogočajo izpolnjevanje zakonskih obveznosti, uresničevanje okoljske odgovornosti na področju ravnanja z odpadki in uresničevanje trajnostnih vidikov gospodarjenja z odpadki. Zelene storitve poleg okoljskih izboljšav uporabnikom omogočajo tudi varnost in ekonomsko učinkovitost s prihrankom finančnih sredstev in kadrovske optimizacije.

 

Letak: ZELENE STORITVE za okoljsko in ekonomsko učinkovitost podjetij in organizacij (.pdf)