Količina ločeno zbranih odpadnih produktov se iz leta v leto povečuje. Če želimo tako zbrane odpadne produkte koristno uporabiti kot vir surovin za izdelavo novih izdelkov je zelo pomembno, da jih ločeno zbiramo in da so frakcije ločeno zbranih odpadkov kakovostne. V Interserohu zato veliko pozornosti namenjamo obveščanju in ozaveščanju javnosti o pravilnem ravnanju z odpadnimi produkti, saj je naš cilj, da se čim več odpadkov snovno predela.

Na tej strani vam predstavljamo družbeno ozaveščevalne akcije, ki smo jih izvajali sami ali v sodelovanju z našimi zavezanci.