V Sloveniji porabimo približno 23 milijonov ali 9.000 ton nagrobnih sveč na leto in tako ustvarimo 4.500 ton odpadkov, ki so v preteklih letih končali na odlagališčih za mešane komunalne odpadke. Čeprav odpadne nagrobne sveče (ONS) niso nevarni odpadek, predstavljajo v nepredelani obliki veliko obremenitev za okolje in polnijo deponije. Poleg tega je več kot 75 % sestavnih materialov ONS mogoče predelati in novo pridobljene surovine uporabiti za izdelavo novih izdelkov.

Zato se je Interseroh leta 2010 odločil v podporo uvajanju ločenega zbiranja in oddajanja odpadnih nagrobnih sveč v Sloveniji izvesti komunikacijsko kampanjo s sloganom »Spomni se (tudi) na okolje! Odpadne nagrobne sveče odloži v pravi zabojnik.«

Jeseni 2013 pa smo v podporo uvedbi oznake »sveča v sistemu recikliranja Interseroh« izvedli akcijo »Kupujte sveče pozorno in odgovorno«. Z njo smo potrošnike informirali o uvedbi oznake »sveča v sistemu recikliranja«in njenem pomenu, saj je za vsako svečo s to oznako zagotovljeno zbiranje, sortiranje in predelava, sveča pa po uporabi ni odpadek ampak vir sekundarnih surovin.