Ljubljana, 3. december 2014
 

Vodstvena ekipa podjetja  INTERSEROH, članica ALBA Group Segment Services, razvojno in operativno krepi

Matejo Mikec, ki je deset let uspešno vodila podjetje INTERSEROH, d. o. o., je vodstvo ALBA Group Segment Services povabilo prevzemu novih odgovornosti v okviru korporativnega razvoja poslovanja. Na podlagi kompetenc in rezultatov, ki jih je Mateja Mikec na čelu podjetja dosegala v času vodenja družbe, bo aktivno vključena v implementacijo ključnih strateških projektov v okviru ALBA Group, Segment Services, istočasno pa bo podpirala nov razvojni ciklus podjetja Interseroh v Sloveniji. V vlogi prokuristke pa bo tudi v nadalje vodila nacionalno komuniciranje z zakonodajalcem ter vodila pravne in lobistične postopke v zvezi z urejanjem zakonodaje – predvsem na področju ravnanja z odpadno embalažo ter odpadno električno in elektronsko opremo.

V začetku leta 2015 bo mesto generalne direktorice podjetja INTERSEROH, d. o. o., prevzela Darja Figelj. Vodilna managerska vloga za Darjo Figelj ni nova, saj je na svoji karierni poti zasedala vodstvene položaje in se posvečala vodenju tržno usmerjenih projektov in drugih k kupcu usmerjenih aktivnosti. Odlikuje jo strateški pristop, inovativnost, strokovnost ter vpogled v potrebe končnega uporabnika.
Razvojna strategija podjetja INTERSEROH d.o.o. bo tudi v nadalje usmerjena v razvoj in v zagotavljanje še boljših storitev za kupce podjetja Interseroh. Poslovni partnerji bodo v sodelovanju s podjetjem Interseroh lahko optimizirali poslovanje na področju celostnega upravljanja s snovnimi viri na osnovi koncepta ReCycle, ReThink in ReDuce, ki jih družba že uspešno implementira.

Služba za odnose z javnostmi
www.interseroh-slo.si