Celovite storitve pri ravnanju z odpadnimi produkti

Interseroh je podjetje, specializirano za ravnanje z odpadnimi produkti. Organizira zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo odpadnih produktov z lokacij naročnikov ali od njihovih končnih kupcev. Skrbi, da naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti pri ravnanju z odpadnimi produkti.

Več kot le ravnanje z odpadnimi produkti

Na podlagi sistemskih rešitev in storitev podjetja Interseroh je odpadne snovi mogoče ponovno uporabiti kot vstopno surovino v številnih industrijskih dejavnostih.
Kot del velikega mednarodnega koncerna se Interseroh povezuje z domačimi in tujimi izvajalci za zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo odpadnih produktov, zato da bi za naročnike poiskal optimalne rešitve.

Za svoje delovanje ima Interseroh ustrezna dovoljenja in načrte

Interseroh ima za svoje delovanje okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS.
Načrte ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in akumulatorji, odpadnimi zdravili ter odpadnimi nagrobnimi svečami ima vpisane na Agenciji RS za okolje.