Interserohove Novice izhajajo vsake tri mesece in predstavljajo dobrodošel vir koristnih informacij o aktualnih dogodkih na področju ravnanja z odpadnimi produkti ter o delovanju podjetja Interseroh.

Novice predstavljajo most med našimi poslovnimi partnerji in podjetjem Interseroh, prek katerega bomo gradili pretok informacij in zaupanje.

Veseli bomo, če si boste vzeli nekaj časa in jih prebrali.