Interseroh Slovenija je del mednarodnega koncerna Interseroh, ki velja v Evropi za enega vodilnih ponudnikov organizacijskih rešitev pri upravljanju tokov odpadnih produktov. Interseroh in Alba sta stebra korporacije ALBA Group, ki s svojimi podjetji deluje na lokacijah v Evropi, ZDA in Aziji. Poslovni model ALBA Group temelji na naslednjih načelih: odpadki so vir sekundarnih surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji, s tem pa se zmanjšuje poraba naravnih virov.

Podjetja v skupini Interseroh organizirajo, koordinirajo in evidentirajo posamezne procese krogotoka odpadnih materialov, kot so zbiranje, odvozi in predelava, ter s tem zagotavljajo ponovno uporabo surovin v industriji.

Shema 1: Organiziranost skupine ALBA Group

Shema 2: Upravni odbor skupine ALBA Group (.pdf)