Ime družbe:
INTERSEROH, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d. o. o.
Skrajšani naziv: Interseroh d. o. o.
Sedež: Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče
T: 01 560 91 50
F: 01 560 91 61
E: info at-no-spam interseroh-slovenija dot-no-spam si
I: www.interseroh-slo.si

Ustanovitev: 27. 01. 2004, Akt o ustanovitvi družbe
Datum vpisa v register: 04. 03. 2004, Okrožno sodišče v Ljubljani, zaporedna številka 14187100
Glavna dejavnost družbe: 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Matična številka: 1926101000
Identifikacijska številka za DDV: 10452877
Številka TRR: SI56 2900 0005 5207 698, Unicredit Banka

Organa upravljanja: skupščina družbe, vodstvo družbe
Vodstvo: Darja Figelj in Martin Ulke
Število zaposlenih: 20

Lastništvo: Družba je bila ustanovljena leta 2004 s tujim kapitalom. Lastnik 100-odstotnega deleža družbe je Interseroh Austria GmbH.