Poslanstvo

Na podlagi znanj in izkušenj ter z inovativnim in kreativnim načinom razmišljanja uvajamo gospodarne in zanesljive rešitve pri ravnanju z odpadki in odpadnimi produkti. S tem zmanjšujemo obremenjevanje okolja in ohranjamo primarne naravne vire. Prizadevamo si za ravnanje z naravnimi viri po načelih trajnostnega razvoja. V Sloveniji spreminjamo način razmišljanja vseh, ki so vključeni v procese ravnanja z okoljem. Z inovativnostjo in iskanjem optimalnih rešitev med razpoložljivimi možnostmi, poiščemo takšno pot za ravnanje z odpadki, ki je ekonomsko, okoljsko in družbeno najbolj sprejemljiva. S tem zagotavljamo, da lahko naši zavezanci in stranke več časa namenijo izvajanju svoje osnovne dejavnosti, saj jih razbremenjujemo skrbi za ravnanje z njihovimi odpadnimi produkti.

O pomenu odgovornega ravnanja z odpadnimi produkti ozaveščamo vse udeležence procesa. Smo generator pozitivnih sprememb in za samo puščamo pozitivne sledi.

Vizija

Interseroh bo v slovenskem prostoru postala vodilna družba za ravnanje z odpadki in sekundarnimi viri, ki jim dodajamo novo vrednost. Smo  središče upravljanja z masnimi tokovi in inženiring vzpostavljanja krožnega gospodarstva. Udejanjamo spremembe, ki vodijo v okoljsko odgovorno in ekonomsko učinkovito gospodarstvo in družbo.