Področja delovanja

INTERSEROH, družba za ravnanje z odpadnimi surovinami, d.o.o., zavezancem ponuja sistemske rešitve pri ravnanju z naslednjimi odpadnimi produkti:

Okoljska odgovornost je vtkana v naše delovanje

V Interserohu sledimo strateškemu cilju, da se čim več odpadnih produktov predela in kot vir surovin ponovno uporabi za izdelavo novih izdelkov. Odpadne produkte vračamo v življenje in v nove oblike. S tem zmanjšujemo vpliv delovanja svojih zavezancev na okolje.

Odgovornost do zavezancev motiv našega razvoja

Interserohovi zavezanci niso podjetja, temveč ljudje, s katerimi gradimo dolgoročne in partnerske odnose, ki temeljijo na zaupanju in podpori. Zavezanci so neprenehoma v središču naše pozornosti, saj zagotavljajo stabilnost našega delovanja in poslovanja. Ponujamo jim rešitve in storitve, s katerimi izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti in okoljsko odgovornost.

Ekonomska odgovornost temelj odnosa z zavezanci

Interseroh se zavzema za tak sistem ravnanja z odpadnimi produkti, ki je okoljsko učinkovit in ekonomsko vzdržen. Spodbujamo in zagovarjamo preglednost stroškov in pravično stroškovno obremenjenost svojih zavezancev.