Interseroh v središče svojih vrednot postavlja predanost uspehu zavezancev, poslovno odličnost in inovativnost na podlagi neprestanega učenja.

Temelji našega dela so pogum, prodornost, zavezanost k uspehu, odgovornost in strokovnost. Osebna integriteta je imperativ za vse zaposlene v Interserohu. Z odprto komunikacijo in medsebojnim zaupanjem in spoštovanjem gradimo pripadnost podjetju.