Odpadna električna in elektronska oprema

Številne naprave in pripomočki, ki jih uporabljamo pri delu in v prostem času, so sestavljeni iz električnih in elektronskih delov, ki za svoje delovanje potrebujejo vir energije – baterijo ali električni tok. Ker njihova uporaba močno narašča, se povečujejo tudi količine teh naprav, ko se izrabijo in pokvarijo. Pravimo jim odpadna električna in elektronska oprema.

Cilji ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

Osrednji cilj ravnanja z odpadki je povečevati količine ločeno zbranih odpadkov, njihovo recikliranje in ponovno uporabo kot surovin za nove izdelke. To velja tudi za naprave iz električnih in elektronskih delov, ki za svoje delovanje potrebujejo vir energije – električni tok ali baterijo.

Ker električna in elektronska oprema ter njeni sestavni deli vsebujejo svinec, živo srebro, kadmij in krom, ki so nevarni za ljudi in okolje, je treba z njimi ravnati še zlasti previdno.

Sistem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

Interseroh zavezancem ponuja individualne rešitve za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Celovite in sistemske rešitve podjetja Interseroh pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo prinašajo številne prednosti za zavezance. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti prek specializiranega podjetja zanje pomeni nižje stroške in najkrajšo mogočo časovno obremenitev.