Skupni načrt ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, ki ga je vzpostavil Interseroh, prinaša zavezancem naslednje prednosti:

  • zakonsko pravilno in optimalno zbiranje in predelavo odpadne električne in elektronske opreme;
  • izpeljavo postopkov za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev na Agenciji RS za okolje;
  • pomoč pri poročanju o zbranih količinah odpadne električne in elektronske opreme Agenciji RS za okolje;
  • svetovanje pri izračunu okoljske dajatve za Carinsko upravo RS;
  • izdelavo poročila za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo za preteklo leto;
  • obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov (potrošnikov) o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, o ločenem zbiranju in recikliranju ter o pravilih oddajanja na prodajnih mestih in v zbirnih centrih komunalnih podjetij (zloženke) ter tudi označevanje zbirnih mest s plakati.