Odgovornost za predpisano in okoljsko sprejemljivo ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo morajo prevzeti vsi, ki z njo prihajajo v stik med njeno življenjsko dobo:

  • proizvajalci,
  • pridobitelji,
  • končni uporabniki ter
  • vsi, ki so vključeni v zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme.

Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo natančno predpisuje obveznosti proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme ter končnih uporabnikov pri ravnanju z odpadno embalažo.