Odpadna embalaža

Odpadna embalaža obsega pomemben delež v celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih. V povprečju se nabere več kot 100 kilogramov odpadne embalaže na prebivalca na leto. Še večje količine odpadne embalaže pa nastanejo v industriji. Zato je nujno potreben učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo.

Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago – ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke – obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, dela z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Embalaža glede na vrsto materiala:

 • papirna in kartonska embalaža,
 • plastična embalaža,
 • lesena embalaža,
 • kovinska embalaža,
 • steklena embalaža,
 • sestavljena (kompozitna) embalaža,
 • nevarna odpadna embalaža.

Način predelave

Predelava odpadne embalaže je vsak postopek predelave odpadkov, uporaben za predelavo odpadne embalaže.

Obstajajo štirje načini predelave:

 • recikliranje: tehnološki postopek predelave odpadne embalaže v material za izdelavo surovin za proizvodnjo nove embalaže;
 • energetska izraba: postopek predelave, v katerem se odpadna embalaža z visoko kurilno vrednostjo uporablja kot sredstvo za pridobivanje energije z neposrednim sežiganjem in izkoriščanjem pridobljene toplote;
 • kompostiranje: način aerobne ali anaerobne predelave odpadne embalaže;
 • biorazgradnja: predelava biorazgradljivih delov odpadne embalaže, pri kateri nastanejo ogljikov dioksid, biomasa in voda.

Cilji ravnanja z odpadno embalažo

Odpadna embalaža je pomemben vir surovin za nadaljnjo predelavo in izdelavo novih izdelkov.
V Sloveniji smo si zadali, da bomo z učinkovitim ravnanjem z odpadno embalažo:

 • zagotovili za posamezno vrsto embalažnega materiala, ki ga vsebuje celotna masa odpadne embalaže, najmanj naslednje deleže recikliranja:
 • reciklirali med najmanj 55 % in največ 80 % celotne mase odpadne embalaže;
 • zagotovili predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo, za najmanj 60 % celotne mase odpadne embalaže;
  • 60 % mase za stekleno embalažo,
  • 60 % mase za papirno in kartonsko embalažo,
  • 50 % mase za kovinsko embalažo,
  • 22,5 % mase za plastično embalažo (material, ki se ponovno reciklira v plastiko),
  • 15 % mase za leseno embalažo.

Sistem ravnanja z odpadno embalažo

Družba Interseroh svojim zavezancem zagotavlja kakovostne in okoljsko sprejemljive storitve v celotni verigi ravnanja z odpadno embalažo:

 • odvoz,
 • zbiranje,
 • sortiranje in
 • predelavo.

Poslovnim partnerjem ponuja rešitve, prilagojene njihovim potrebam in željam, ter jim svetuje o možnostih zniževanja stroškov pri ravnanju z odpadno embalažo.