Družba Interseroh želi svoje naročnike čim bolj razbremeniti pri izvajanju obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, zato med dodatne storitve spadajo tudi obveznosti, ki se nanašajo na poročanje o okoljski dajatvi in na njeno plačilo. Te so:

  • prijava dejavnosti zavezanca na Carinsko upravo RS oziroma Carinskemu uradu Jesenice;
  • reden obračun okoljske dajatve in
  • pravočasno plačilo okoljske dajatve.

Osnova za poročanje o okoljski dajatvi za odpadno embalažo je količina embalaže, ki je bila prvič dana v promet ali ki zaradi opravljanja dejavnosti ostaja na dvorišču zavezanca in nima predhodnega slovenskega dobavitelja.