Odpadna embalaža nastane takrat, ko končni uporabnik embalažo odstrani z blaga ali jo izprazni. Pred tem so v ravnanje z odpadno embalažo vključena podjetja ali organizacije, ki embalažo potrebujejo ali uporabljajo na različne načine:

  • embalerji: podjetja ali organizacije, ki embalirajo svoje izdelke pod svojo blagovno znamko ali jih polnijo v embalažo z oznako svoje blagovne znamke;
  • proizvajalci embalaže: za embalažo za polnjenje na prodajnem mestu;
  • pridobitelji embaliranega blaga: embalirano blago pridobijo iz Evropske unije ali ga uvozijo iz tretjih držav in prodajo na slovenskem trgu;
  • pridobitelji embalaže: za izvajanje lastne dejavnosti ali nadaljnjo prodajo embalažo pridobijo ali uvozijo na slovenski trg.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo natančno predpisuje obveznosti embalerjev, proizvajalcev in pridobiteljev embalaže in embaliranega blaga pri ravnanju z odpadno embalažo.

S prenosom obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na družbo Interseroh se obseg dela in dodatne skrbi posameznih zavezancev pri ravnanju z odpadno embalažo zmanjšajo.

 

Obveznosti na področju odpadnih produktov v tujini >>