Odpadne baterije in akumulatorji

Odpadne baterije in akumulatorji ne spadajo med mešane komunalne odpadke. Vsebujejo težke kovine, ki zahtevajo skrbno odlaganje in predelavo.

Baterije in akumulatorji se razlikujejo v tem, da je akumulator oziroma akumulatorsko baterijo (sekundarna baterija) mogoče ponovno polniti, kar pri klasičnih baterijah (primarna baterija) ni mogoče.

Cilji ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji

V Sloveniji smo za zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev določili:

  • do 26. 09. 2012: zbrati vsaj 25 % odpadnih baterij in akumulatorjev;
  • do 26. 09. 2016: zbrati vsaj 45 % odpadnih baterij in akumulatorjev.

Sistem ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji

Interseroh je v Sloveniji vzpostavil sistem:

  • zbiranja,
  • obdelave ter
  • recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev.

S pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi baterijami lahko zavezanci na Interseroh prenesejo izvajanje vseh obveznosti.