Interserohov sistem za ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji vam omogoča, da:

  • z namestitvijo zbirnih posod izpolnjujete svoje zakonske obveznosti o zagotavljanju možnosti oddajanja odpadnih baterij in akumulatorjev končnim uporabnikom;
  • svoje naročnike in kupce obveščate in ozaveščate o pravilnem ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji ter o pomenu ločenega zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev za zmanjševanje količine nevarnih snovi v odpadkih;
  • izkazujete svojo okoljsko odgovornost in skrb za pravilno ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji, ko nehajo opravljati svojo funkcijo.

Na družbo Interseroh lahko prenesete izvajanje vseh svojih obveznosti s področja ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji.