Zakonodaja prenaša odgovornost in obveznosti za ravnanje z odpadnimi baterijami na vse udeležence v procesu:

  • proizvajalce,
  • pridobitelje,
  • uvoznike,
  • distributerje in
  • končne uporabnike.