Odpadne nagrobne sveče

V Sloveniji porabimo približno 23 milijonov ali 9000 ton nagrobnih sveč na leto. Če jih ne recikliramo, ustvarimo 4500 ton odpadkov. Čeprav odpadne nagrobne sveče niso nevarni odpadek, lahko njihovo odstranjevanje povzroči škodljive vplive na okolje.

Odpadne nagrobne sveče so koristne surovine. Večino, kar 75,4 % njihovih sestavnih materialov je mogoče reciklirati. Zato je odpadne nagrobne sveče treba oddajati ločeno, v posebej za ta namen postavljene zabojnike na pokopališčih, na katerih je vidna oznaka z napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«.

V sekundarne surovine je mogoče predelati vse tri glavne sestavine odpadnih nagrobnih sveč:

  • ohišje iz plastike,
  • ostanke parafina in
  • kovinski pokrov.

Sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami

Prvi korak celovitega ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami pomeni ločeno oddajanje in zbiranje odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih, grobiščih, ob spomenikih in na drugih javnih površinah.

Za nadaljnji okolju prijazen in celovit proces ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Sloveniji skrbimo v družbi Interseroh. Vzpostavili smo skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.