Obveznost plačevanja okoljske dajatve določa uredba, ki uvaja plačevanje okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadnih nagrobnih sveč, ter je na plečih proizvajalcev in uvoznikov sveč. Njene določbe se uporabljajo za nagrobne sveče.

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je:

  • letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve in
  • enota obremenitve za posamezno vrsto embalaže.