V družbi Interseroh smo vzpostavili skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Vanjo so vključeni zavezanci (proizvajalci in pridobitelji nagrobnih sveč).

Z vključitvijo v skupno shemo ti prenesejo na družbo Interseroh izvajanje vseh predpisanih obveznosti.

Zato družba Interseroh v sodelovanju z izvajalci, upravljavci pokopališč in izvajalci javnih služb:

  • poskrbi za odvoz polnih zabojnikov;
  • uredi predelavo odpadnih nagrobnih sveč;
  • obvešča in ozavešča končne uporabnike o pravilnem ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami.