Zakonodaja prenaša odgovornost in obveznosti za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami na vse udeležence v procesu:

  • proizvajalce,
  • pridobitelje in
  • uvoznike.

Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik morajo za nagrobne sveče, ki jih dajejo v promet, zagotoviti zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč ter zagotoviti njihovo predelavo.

Z vzpostavitvijo sheme za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami smo v družbi Interseroh prevzeli celotno odgovornost, ki nam jo nalaga uredba, za redno in nemoteno prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč in njihovo predelavo. Predelavo pravilno odloženih in zbranih odpadnih sveč za družbo Interseroh izvaja podjetje Plastkom na Jesenicah.