Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja, zato podjetje Interseroh d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Prav tako si pridržujemo pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Interseroh d.o.o. si bo prizadeval, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Interseroh d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za kakršnokoli morebitno škodo ali izgubljeni dobiček, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

Podjetje Interseroh d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.