Pogoji Uporabe

Spletno mesto interseroh-slo.si na naslovu https://www.interseroh-slo.si je avtorsko zaščiteno delo, ki pripada All Sports. Za nekatere funkcije spletnega mesta lahko veljajo dodatne smernice, pogoji ali pravila, ki bodo objavljeni na spletnem mestu v zvezi s takšnimi funkcijami.

Vsi takšni dodatni pogoji, smernice in pravila so vključeni v te pogoje s sklicevanjem.

Dostop do spletnega mesta

V skladu s temi pogoji. Podjetje vam podeljuje neprenosljivo, neizključno, preklicno omejeno licenco za dostop do spletnega mesta izključno za vašo osebno nekomercialno uporabo.

Določene omejitve. Za pravice, ki so vam odobrene v teh pogojih, veljajo naslednje omejitve: (a) ne smete prodajati, dajati v najem, dajati v zakup, prenašati, dodeljevati, distribuirati, gostiti ali kako drugače komercialno izkoriščati spletno mesto; (b) ne smete spreminjati, delati izpeljank, razstavljati, vzvratno prevajati ali izvajati povratni inženiring katerega koli dela spletnega mesta; (c) ne boste dostopali do spletnega mesta, da bi zgradili podobno ali konkurenčno spletno mesto; in (d) razen kot je izrecno navedeno tukaj, nobenega dela spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljati, prenašati, prikazovati, objavljati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, razen če ni navedeno drugače, kakršna koli prihodnja izdaja, posodobitev ali za druge dodatke k funkcionalnosti spletnega mesta veljajo ti pogoji. Vsa obvestila o avtorskih pravicah in druga lastniška obvestila na spletnem mestu morajo biti obdržana na vseh njegovih kopijah.

Podjetje si pridržuje pravico, da spremeni, začasno ustavi ali prekine spletno mesto z ali brez obvestila. Dovolili ste, da Podjetje ne bo odgovorno do vas ali katere koli tretje osebe za kakršno koli spremembo, prekinitev ali ukinitev spletnega mesta ali katerega koli dela.

Z izjemo katere koli uporabniške vsebine, ki jo lahko zagotovite, se zavedate, da so vse pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami in poslovnimi skrivnostmi, na spletnem mestu in njegovi vsebini v lasti podjetja ali dobaviteljev podjetja. Upoštevajte, da vam ti pogoji in dostop do spletnega mesta ne dajejo nobenih pravic, naslova ali deleža v ali kakršnih koli pravicah intelektualne lastnine, razen za omejene pravice dostopa, izražene v razdelku 2.1. Podjetje in njegovi dobavitelji si pridržujejo vse pravice, ki niso podeljene s temi pogoji.

Povezave in oglasi tretjih oseb; Drugi uporabniki

Povezave in oglasi tretjih oseb. Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest in storitev tretjih oseb in/ali prikazuje oglase za tretje osebe. Takšne povezave in oglasi tretjih oseb niso pod nadzorom podjetja in podjetje ni odgovorno za kakršne koli povezave in oglase tretjih oseb. Podjetje omogoča dostop do teh povezav in oglasov tretjih oseb samo kot udobje za vas in ne pregleduje, odobrava, spremlja, potrjuje, jamči ali daje kakršnih koli predstav v zvezi s povezavami in oglasi tretjih oseb. Vse povezave in oglase tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost in pri tem morate biti previdni in preudarni. Ko kliknete katero koli od povezav in oglasov tretjih oseb, veljajo veljavni pogoji in pravilniki tretjih oseb, vključno s praksami glede zasebnosti in zbiranja podatkov tretjih oseb.

Drugi uporabniki. Vsak uporabnik spletnega mesta je izključno odgovoren za vso svojo uporabniško vsebino. Ker ne nadzorujemo uporabniške vsebine, potrjujete in se strinjate, da nismo odgovorni za nobeno uporabniško vsebino, ne glede na to, ali jo zagotovite vi ali drugi. Strinjate se, da Podjetje ne bo odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica takšnih interakcij. Če med vami in katerim koli uporabnikom spletnega mesta pride do spora, nismo dolžni sodelovati.

S tem osvobajate in za vedno razrešujete družbo in naše uradnike, zaposlene, zastopnike, naslednike in odstopnike ter se s tem odpovedujete in odstopate od vseh preteklih, sedanjih in prihodnjih sporov, zahtevkov, sporov, zahtev, pravic, obveznosti , odgovornost, dejanje in vzrok za tožbe vseh vrst in narave, ki so nastali ali izhajajo neposredno ali posredno iz ali se neposredno ali posredno nanašajo na spletno mesto. Če ste rezident Kalifornije, se s tem odpovedujete razdelku civilnega zakonika Kalifornije 1542 v zvezi z zgoraj navedenim, ki pravi: "splošna sprostitev ne velja za terjatve, za katere upnik ne ve ali sumi, da obstajajo v njegovo ali njeno korist pri čas izvršitve odpusta, ki je moral, če je znan, bistveno vplivati ​​na njegovo poravnavo z dolžnikom."

Zavrnitev odgovornosti

Stran je na voljo na podlagi "kot je" in "kot je na voljo", podjetje in naši dobavitelji pa izrecno zavračajo vse garancije in pogoje kakršne koli vrste, izrecne, implicitne ali zakonsko določene, vključno z vsemi garancijami ali pogoje za prodajo, primernost za določen namen, naziv, tiho uživanje, natančnost ali nekršitev. Mi in naši dobavitelji ne jamčimo, da bo stran izpolnjevala vaše zahteve, da bo na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak ali da bo točna, zanesljiva, brez virusov ali druge škodljive kode, popolna, zakonita , ali varno. Če veljavna zakonodaja zahteva kakršna koli jamstva v zvezi s spletnim mestom, so vse takšne garancije omejene na devetdeset (90) dni od datuma prve uporabe.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev, zato zgornja izključitev morda ne velja za vas. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev glede trajanja implicitne garancije, zato zgornja omejitev morda ne velja za vas.

Omejitev odgovornosti

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, podjetje ali naši dobavitelji v nobenem primeru ne odgovarjajo vam ali kateri koli tretji osebi za kakršen koli izgubljen dobiček, izgubljene podatke, stroške nabave nadomestnih izdelkov ali kakršne koli posredne, posledične, zgledne , naključno, posebno ali kaznovalno škodo, ki izhaja iz teh pogojev ali je povezana s temi pogoji ali vašo uporabo ali nezmožnostjo uporabe strani, tudi če je bilo podjetje obveščeno o možnosti takšne škode. Dostop do in uporaba spletnega mesta sta na lastno presojo in na lastno odgovornost, vi pa boste izključno odgovorni za kakršno koli škodo na vaši napravi ali računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica tega.

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, bo naša odgovornost do vas za kakršno koli škodo, ki izhaja iz te pogodbe ali je povezana s tem, vedno omejena na največ petdeset ameriških dolarjev (50 ameriških dolarjev). ). Obstoj več kot enega zahtevka ne bo povečal te omejitve. Strinjate se, da naši dobavitelji ne bodo imeli nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz te pogodbe ali je povezana s tem.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve ali izključitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato zgornja omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.

Obdobje in prenehanje. V skladu s tem razdelkom bodo ti pogoji ostali v polni veljavi, medtem ko uporabljate spletno mesto. Vaše pravice do uporabe spletnega mesta lahko kadar koli iz katerega koli razloga po lastni presoji začasno prekinemo ali prekinemo, vključno s kakršno koli uporabo spletnega mesta v nasprotju s temi pogoji. Po prenehanju vaših pravic v skladu s temi pogoji bosta vaš račun in pravica do dostopa in uporabe spletnega mesta takoj prenehala. Razumete, da lahko vsaka ukinitev vašega računa vključuje izbris vaše uporabniške vsebine, povezane z vašim računom, iz naših baz podatkov v živo. Podjetje do vas ne bo odgovorno za kakršno koli prenehanje vaših pravic v skladu s temi pogoji. Tudi po prenehanju vaših pravic iz teh pogojev ostanejo v veljavi naslednje določbe teh pogojev: razdelki 2 do 2.5, razdelki 3 in razdelki od 4 do 10.

Politika avtorskih pravic.

Podjetje spoštuje intelektualno lastnino drugih in prosi uporabnike našega spletnega mesta, da storijo enako. V zvezi z našim spletnim mestom smo sprejeli in izvajali politiko, ki spoštuje zakon o avtorskih pravicah, ki predvideva odstranitev kakršnega koli gradiva, ki krši avtorske pravice, in ukinitev uporabnikov našega spletnega mesta, ki večkrat kršijo pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Če menite, da eden od naših uporabnikov z uporabo našega spletnega mesta nezakonito krši avtorske(-e) pravice(-e) v delu, in želite odstraniti material, ki domnevno krši avtorske pravice, naslednje informacije v obliki pisnega obvestila (v skladu do 17 U.S.C. § 512(c)) je treba posredovati našemu imenovanemu zastopniku za avtorske pravice:

  • vaš fizični ali elektronski podpis;
  • identifikacija avtorsko zaščitenih del, za katera trdite, da so bile kršene;
  • prepoznavanje gradiva v naših storitvah, za katerega trdite, da krši avtorske pravice in za katerega zahtevate, da ga odstranimo;
  • zadostne informacije, da lahko najdemo takšno gradivo;
  • vaš naslov, telefonska številka in e-poštni naslov;
  • izjavo, da v dobri veri menite, da uporaba spornega gradiva ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali v skladu z zakonom; in
  • izjavo, da so informacije v obvestilu točne in pod nevarnostjo krive prisege, da ste bodisi lastnik avtorskih pravic, ki so bile domnevno kršene, ali da ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic.

Upoštevajte, da v skladu z 17 U.S.C. § 512(f), kakršna koli napačna navedba bistvenih dejstev v pisnem obvestilu pritožnica samodejno odgovarja za kakršno koli škodo, stroške in odvetniške stroške, ki jih imamo v zvezi s pisnim obvestilom in obtožbo o kršitvi avtorskih pravic.

Splošno

Zaupnost. Vsi vidiki arbitražnega postopka so strogo zaupni. Stranki se strinjata, da bosta ohranjali zaupnost, razen če zakon določa drugače. Ta odstavek stranki ne preprečuje, da bi sodišču predložila kakršne koli informacije, potrebne za uveljavitev te pogodbe, uveljavitev arbitražne razsodbe ali iskanja prepovedi ali pravične odškodnine.

Ločljivost. Če se kateri koli del ali deli te arbitražne pogodbe po zakonu ugotovijo za neveljavne ali neizvršljive s strani pristojnega sodišča, potem tak poseben del ali deli ne bodo veljavni in in bo prekinjen, preostanek pogodbe pa bo še naprej v polni veljavi in ​​učinku.

Pravica do odpovedi. Stranka, proti kateri se uveljavlja zahtevek, se lahko odpove kateri koli ali vsem pravicam in omejitvam, določenim v tej arbitražni pogodbi. Takšna opustitev ne odpove ali vpliva na kateri koli drug del te arbitražne pogodbe.

Preživetje pogodbe. Ta arbitražna pogodba bo preživela prekinitev vašega razmerja s podjetjem.

Sodišče za spore majhne vrednosti. Ne glede na zgoraj navedeno lahko vi ali Družba vložite individualno tožbo na sodišču za spore majhne vrednosti.

Nujna pravična pomoč. Ne glede na zgoraj navedeno lahko katera koli stranka zahteva nujno pravično pomoč pri državnem ali zveznem sodišču, da ohrani status quo do arbitraže. Zahteva za začasne ukrepe se ne šteje za odpoved kakršnim koli drugim pravicam ali obveznostim po tem arbitražnem sporazumu.

Zahtevki, ki niso predmet arbitraže. Ne glede na zgoraj navedeno, trditve o obrekovanju, kršitvi Zakona o računalniških goljufijah in zlorabah ter kršitvi ali nezakoniti prilastitvi patenta, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali poslovnih skrivnosti druge stranke zanj ne velja ta arbitražni sporazum.

V kakršnih koli okoliščinah, ko zgornji arbitražni sporazum strankam dovoljuje, da se sodijo na sodišču, se stranki strinjata, da se za te namene podredita osebni pristojnosti sodišč v okrožju Nizozemska v Kaliforniji.

Za spletno mesto morda veljajo zakoni ZDA o nadzoru izvoza in lahko veljajo predpisi o izvozu ali uvozu v drugih državah. Strinjate se, da ne boste izvažali, ponovno izvozili ali prenašali, neposredno ali posredno, kakršnih koli ameriških tehničnih podatkov, pridobljenih od podjetja, ali kakršnih koli izdelkov, ki uporabljajo te podatke, v nasprotju z izvoznimi zakoni ali predpisi Združenih držav.

Elektronska komunikacija. Komunikacija med vami in podjetjem uporablja elektronska sredstva, ne glede na to, ali uporabljate spletno mesto ali nam pošiljate e-pošto, ali podjetje objavlja obvestila na spletnem mestu ali komunicira z vami po e-pošti. Za pogodbene namene (a) soglašate s prejemanjem sporočil družbe v elektronski obliki; in (b) se strinjate, da vsi pogoji, dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih podjetje posreduje v elektronski obliki, izpolnjujejo vse pravne obveznosti, ki bi jih taka komunikacija izpolnjevala, če bi bila v pisni obliki.

Celotni pogoji. Ti pogoji predstavljajo celoten dogovor med vami in nami glede uporabe spletnega mesta. Naša neuveljavitev ali uveljavitev katere koli pravice ali določbe teh pogojev ne pomeni odpovedi takšni pravici ali določbi. Naslovi razdelkov v teh pogojih so zgolj informativni in nimajo pravnega ali pogodbenega učinka. Beseda "vključno" pomeni "vključno brez omejitev". Če se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neizvršljiva, bodo ostale določbe teh pogojev neokrnjene, neveljavna ali neizvršljiva določba pa se bo štela za spremenjeno, tako da je veljavna in izvršljiva v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Vaš odnos do podjetja je neodvisen izvajalec in nobena od strank ni zastopnik ali partner druge. Teh pogojev ter vaših pravic in obveznosti v tem dokumentu ne smete prenesti, oddati podizvajalcem, pooblastiti ali kako drugače prenesti z vaše strani brez predhodnega pisnega soglasja podjetja, in vsak poskus prenosa, podizvajanja, prenosa pooblastil ali prenosa v nasprotju s prejšnjim bo ničen in nična. Podjetje lahko te pogoje prosto dodeli. Določila in pogoji, določeni v teh pogojih, so zavezujoči za pooblaščence.

Vaša zasebnost. Preberite naš pravilnik o zasebnosti.

Informacije o avtorskih pravicah/blagovnih znamkah. Avtorske pravice ©. Vse pravice pridržane. Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na spletnem mestu, so naša last ali last tretjih oseb. Teh znamk ne smete uporabljati brez našega predhodnega pisnega soglasja ali privolitve tretje osebe, ki je lahko lastnik znamk.